Cowlog

ลดต้นทุน
ถูกหลักวิชาการ
จัดการเองได้

ระบบช่วยจัดการฟาร์มโคนม โดยใช้ความรู้ทางสัตวบาล ร่วมกับ การหาความรู้จาก big data analytics

Sign Up for Beta Tester Download

Cowlog -- Dairy Farm Management

Cowlog เป็นระบบช่วยเกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มโคนมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด โดยใช้ความรู้ทางสัตวบาล ร่วมกับความรู้จาก data analytics

Cowlog ให้ความสำคัญกับวัวทุกตัว โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวิถีปฎิบัติของเกษตรกร ทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระ และ ลดค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่ของหน่วยงานด้านการเกษตร

สำหรับเกษตรกรที่เป็น ผู้ร่วมพัฒนาระบบ สามารถดาวน์โหลด Cowlog ได้ผ่านทาง Google Play

เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ ร่วมกัน

การสร้างความรู้ใหม่เกิดจากการวิเคราะห์แบบแม่นยำ เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำนมโคDevices

แค่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต android ก็จัดการได้แล้ว ลดปัญหาของเกษตรการในการจัดหาพีซีและอินเทอร์เน็ต

On-the-cloud data

ข้อมูลทั้งหมดเก็บบน cloud สามารถย้ายไปเครื่องใหม่ หรือ ไปขยายผลการทำงานบนพีซี ได้อย่างทันทีทันใด

Join for Free

โหลดแอปมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมได้ฟรี

Support

พร้อมให้ความรู้และตอบคำถามทางวิชาการด้านวัวนม จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลดภาระเกษตรกร
ช่วยปรับปรุงเทคโนโลยี
นำไปสู่นโยบายที่เหมาะสม

เริ่มกันเลย

มาเป็นเพื่อน กัน


programming.cpe.ku.ac.th/cowlog